Huyện ủy Lâm Hà tổ chức Hội nghị báo cáo viên 

Huyện ủy Lâm Hà vừa tổ chức Hội nghị báo cáo cáo viên sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, định hướng tuyên truyền trong thời  gian tới.

 

*Lễ trao thẻ báo cáo viên huyện Lâm Hà

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Văn Tình: 6 tháng đầu năm, mặc dù mới được kiện toàn nhưng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy đã có những đóng góp thiết thực, kịp thời truyền đạt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt là tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021... góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử tại địa phương. Qua thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đội ngũ báo cáo viên huyện đã thực hiện 119 buổi báo cáo với trên 11.000 lượt người nghe tại các hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Luật hành chính, Luật dân sự; Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015… Đặc biệt, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy đã tổ chức báo cáo chuyên đề cho 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 1 lớp Đảng viên mới có 499 học viên tham gia; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức báo cáo chuyên đề cho 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 với 131 học viên tham gia. Việc phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên huyện trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực sự là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông tin về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Barack Obama từ ngày 23-25/5/2016 vừa qua, dự báo quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian tới. Đồng thời hướng dẫn những nhiệm vụ Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Lâm Hà lần thứ hai. Hội nghị cũng đã dành thời gian nghe Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện thông tin về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế.

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Tấn Bái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, các đồng chí báo cáo viên huyện nhà tập trung tuyên truyền vào các nội dung lớn như: tập trung tuyên truyền về Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị 05-CT/TW gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm và các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của địa phương trong thời gian tới, đặc biệt là kỷ niệm 40 năm thành lập Vùng Kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (28/10/1986-28/10/2016) tiến tới kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Lâm Hà (28/10/1987-28/10/2017); tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Lâm Hà lần thứ hai. Cùng với đó, tăng cường nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Tại Hội nghị, Huyện ủy đã trao thẻ báo cáo viên cho 21 đồng chí báo cáo viên cấp huyện, nhiệm kỳ 2015-2020.

Minh Hương – BTG Huyện ủy Lâm Hà