HUYỆN ĐAM RÔNG GIEO TRỒNG TRÊN 13 NGÀN HA CÂY TRỒNG CÁC LOẠI 

6 tháng đầu năm nay, huyện Đam Rông gieo trồng 13.118 ha, bằng 85,1% KH, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng sản lượng lương thực đạt 3.925tấn; tổng thu ngân sách nhà nước 17,1 tỷ đồng, đạt 41% KH huyện; Chi ngân sách 156,3 tỷ đồng, bằng 50,59% so với KH. Về xây dựng cơ bản, khối lượng thực hiện 67,5 tỷ. Đặc biệt tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 90%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống còn 17% (KH 16,5%); công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân đạt trên 92%.

       Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đặc biệt là tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện chưa đạt yêu cầu. Do vậy, 6 tháng cuối năm 2016, toàn hệ thống chính trị của huyện phải quyết liệt vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp tích cực, khả thi để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

 

Lê Hương – BTG Huyện ủy Đam Rông