Di Linh tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW 

Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và trao tặng huy hiệu 60, 55, 50 tuổi Đảng cho đảng viên.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị khẳng định: Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại địa phương được tiến hành một cách đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thường xuyên được chú trọng. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho các cuộc sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh - tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị địa phương.

Báo cáo cũng đánh giá: việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nhiều nơi vẫn còn mang tính hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát ở nhiều địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị chưa thật sinh động, hấp dẫn, chưa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các điển hình tiêu biểu trong Đảng và xã hội...

Tại Hội nghị, tham luận của Đảng bộ xã Gung Ré, Hòa Trung và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đã làm rõ hơn những kết quả cụ thể sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình tiêu biểu từ các địa phương, cơ sở đã được giới thiệu để các đại biểu tham khảo và học tập kinh nghiệm.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Hiệp – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ huyện Di Linh đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức và thường xuyên, tự giác trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, tạo niềm tin, tinh thần phấn khởi, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy đã trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng , 55 năm tuổi Đảng và 50 năm tuổi cho đảng viên; tặng giấy khen cho 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giời gian qua.

Trần Huy - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di