ĐƠN DƯƠNG KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K24 

UBND huyện Đơn Dương phối hợp với Trường Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ, công chức (Bộ Nội vụ) vừa tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên cho 120 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.

Lớp học diễn ra trong vòng 3 tháng, theo chương trình học các học viên sẽ được nghiên cứu các kỹ năng về soạn thảo văn bản; thủ tục ban hành các văn bản quản lý Nhà nước; các kỹ năng xử lý tình huống,… nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của chương trình cải cách hành chính.

Đây là khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên đầu tiên của huyện Đơn Dương. Qua khóa học các học viên sẽ được trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý Nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ. Từ đó, nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đồng thời giúp nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

Phương Tú