THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016 

             

Nhân dịp năm mới - Xuân Bính Thân 2016, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, tôi trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lc lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí thương binh, bệnh binh; thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; cán bộ hưu trí; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên thanh niên, các cháu thiếu niên, nhi đồng; nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng bà con của tỉnh Lâm Đồng đang sinh sống, công tác và học tập ngoài tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúcthành công.

Năm 2015, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển; các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh ổn định và giữ vững; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp đã tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; năm diễn ra Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; cơ hội và thách thức đan xen, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Nhưng với truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết, tôi tin tưởng các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nỗ lực cố gắng, ra sức thi đua lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, chủ động hội nhập, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 đã đề ra; tạo tiền đề, khí thế và động lực mới để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, tiếp tục đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

             Năm mới thắng lợi mới!

 

                                                                TM. TỈNH ỦY, HĐND, UBND,

                    UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tiến

                                                                      Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh