Tìm hiểu về Pháp luật

Mặc dù Luật Cán bộ, công chức được ban hành từ năm 2008 và Luật Viên chức được ban hành năm 2010, tuy nhiên mãi đến nay, việc phân biệt như thế nào là cán bộ, công chức, viên chức và nhận thức sự khác nhau giữa công chức, viên chức trong đội ngũ công chức, viên chức hiện vẫn còn khá mơ hồ, nhầm lẫn.

VĂN BẢN MỚI(09-12-2015)
Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế , gồm 10 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2015
Các tin khác
Trang sau >>