Hoạt động của BNCTU

Qua tiếp nhận đơn của công dân tố cáo ông Đoàn Thanh Chương - Nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Nam, huyện Di Linh vào năm 2015 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền Nhà nước hỗ trợ cho nông dân đào ao lấy nước tưới cà phê chống hạn.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, quý I/2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Ngày 10-5-2016, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; lĩnh vực an ninh dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Ngày 10-9-2015, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 11546-CV/VPTW thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 05-01 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng. Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng, xin được tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

 Lịch công tác của BNCTU