Tổ chức bộ máy

Ngày 15/4/2016 Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ra Quyết định số 39-QĐ/CQUBKTTU về việc kiện toàn Tổ biên tập thông tin trên trang thông tin điện tử (Website) của Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra , Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm
Giữa tháng ba, chuyến đi của Chi đoàn Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy mang thật nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa không chỉ là hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên mà còn bởi đây là chuyến công tác xã hội mang những dấu ấn đầu tiên đối với một Chi đoàn vừa mới được thành lập.
Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

File kèm theo:

Trang sau >>