Thông báo về kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
    Ngày 31/3/2015 tại Đà Lạt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa IX) đã họp kỳ thứ 35. Đồng chí Đào Ngọc Cần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
    Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, giải quyết và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền như sau: 
         1. Bầu bổ sung đồng chí Bùi Thắng - Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Bảo Lộc giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015). 
         2. Xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo đối với một số đồng chí đảng viên để phục vụ cho công tác Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.