TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA DÂN VẬN KHÉO NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 

Ngày 17/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết công tác dân vận, tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và triển khai nhiệm vụ 2019.


Hình: Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong năm qua, việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo” thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các tổ chức trong hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia. Từ đó, đời sống, thu nhập của nhân dân được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm…kinh tế tăng trưởng bền vững, an ninh chính trị ổn định, nội bộ đoàn kết, nhân dân phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Thông qua phong trào “Dân vận khéo” giúp cấp ủy các cấp nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở, địa bàn dân cư. Đồng thời, huy động được sức dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực tại các địa phương, đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khẳng định: Việc triển khai thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận của Đảng, tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Diện mạo NTM trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống mọi mặt của nhân dân được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước tại các địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến nêu lên những thuận lợi, khó khăn, những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác dân vận, việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo” thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thời gian qua cũng như đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.


Hình: Các đại biểu tham quan mô hình Dân vận khéo tại huyện Đức Trọng Dịp này, có 15 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới năm 2018; 2 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị lần này cũng đã được tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Đức Trọng.