TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG " MỖI TỔ CHỨC, MỖI CÁ NHÂN GẮN VỚI MỘT ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động được tích cực triển khai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sau 10 năm triển khai thực hiện, thông qua Cuộc vận động đã vận động được 1908 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đỡ đầu, trợ giúp cho 5959 địa chỉ, trị giá hơn 33.591.481.000 đồng, tạo điều kiện cho 240 địa chỉ vươn lên thoát nghèo, 1194 địa chỉ tiếp tục được hỗ trợ. Cuộc vận động đã được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình hưởng ứng của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đặc biệt là sự triển khai thực hiện của các cấp Hội. Cuộc vận động đã đóng góp rất lớn vào chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Qua đó đã giúp đỡ cho hàng trăm gia đình nghèo vươn lên trong cuộc sống, trẻ em mồ côi được tiếp tục đến trường, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được chữa trị.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 3532-CV/TU ngày 02/5/2019 về Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị nhận hỗ trợ, đỡ đầu ít nhất 01 địa chỉ nhân đạo; khuyến khích từng cá nhân tham gia hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Quan tâm, tạo điều kiện để Hội Chữ Thập đỏ triển khai thực hiện Cuộc vận động đạt hiệu quả, thiết thực.

2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Căn cứ Hướng dẫn số 72/HD-TƯHCTĐ ngày 13/3/2019 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt nam về Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và tình hình thực tế của tỉnh để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới. Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai thực hiện Cuộc vận động, hướng dẫn quy trình khảo sát, xét duyệt, quản lý và trợ giúp các đối tượng đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch.

Nâng cao hiệu quả vận động của cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ các cấp, sử dụng hiệu quả lực lượng hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phát huy tính chủ động, tinh thần tự nguyện tham gia Cuộc vận động. Chú trọng thực hiện vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia Cuộc vận động, đỡ đầu các địa chỉ nhân đạo.

Hàng năm, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả "Tháng nhân đạo" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo, trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn…

Chủ động công tác tham mưu, báo cáo với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác nhân đạo nói chung và Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và hoạt động "Tháng nhân đạo" nói riêng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động. Phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai có hiệu quả Cuộc vận động tại địa phương, đơn vị.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng và các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền Cuộc vận động tạo sự lan tỏa đến cộng đồng, xã hội.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong thời gian tới Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đi vào chiều sâu, tiếp tục mang lại những hiệu quả thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.