LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2019 

Nhằm trang bị thêm những kiến thức mới trong lĩnh vực công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho hơn 130 học viên là lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận các huyện, thành ủy và các lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các phường, xã, thị trấn trong tỉnh.,br>

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự và phát biểu khai mạc lớp học.


Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận diễn ra trong 03 ngày từ ngày 16/4/2019 đến ngày 18/4/2019, gồm các nội dung: công tác dân vận chính quyền; việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; một số nội dung cơ bản của phong trào thi đua “dân vận khéo”; công tác dân tộc, công tác tôn giáo; một số vấn đề về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở trong tình hình mới…