HUYỆN BẢO LÂM: CHĂM LO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Đến đầu năm 2019, huyện Bảo Lâm có trên 31.000 hộ với 125.174 nhân khẩu. Trong đó có 21 dân tộc khác nhau cùng sinh sống, với 9.281 hộ với 38.146 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 30,5% dân số toàn huyện; dân tộc gốc Tây nguyên có Mạ, K’Ho có 30.164 người, chiếm 24,07 % dân số.

Thực hiện Quyết tâm thư và Nghị quyết của Đại hội Đạị biểu các dân tộc thiểu số huyện Bảo Lâm lần thứ II nhiệm kỳ 2014- 2019, trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện và cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển toàn diện vùng DTTS của huyện.Ảnh: Toàn cảnh Đại hội DTTS huyện Bảo Lâm lần thứ III. *Quan tâm đầu tư phát triển sản xuất nông- lâm nghiệp:

Huyện đã xác định hai loại cây trồng chính là cây chè, cây cà phê để tập trung đầu tư, hướng dẫn các hộ đồng bào DTTS phát triển kinh tế hộ gia đình. Các chương trình, dự án như: Chương trình 135, 30a, chương trình chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi,…được vận dụng, lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật được ngành nông nghiệp chú trọng. Đến nay, diện tích đất nông nghiệp trong vùng đồng bào DTTS 5.939 ha. đã chuyển đổi sang giống chè chất lượng cao đạt 712,4ha /1.781ha; thực hiện tái canh, ghép cải tạo được 2.374,8 ha/3.958 ha cây cà phê; nâng năng suất cà phê trung bình 2,5- 2,7 tấn/ha và 9-10 tấn/ha đối với cây chè. Bên cạnh đó, hướng dẫn bà con trồng sen ghép một số loại cây ăn trái có hiệu quả cao như cây Bơ, sầu riêng nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích nông nghiệp đạt bình quân trên 80 triệu đồng/năm.

Các đơn vị chủ rừng nhà nước đã hướng dẫn, tạo điều kiện để các hộ đồng bào DTTS tham gia quản lý bảo vệ rừng theo chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hiện có 2.314 hộ dân tộc thiểu số nhận khoán quản lý bảo vệ 40.651,8 ha rừng, với số tiền được chi trả hàng năm trên 21 tỷ đồng, góp phần tạo thêm thu nhập ổn định cho các hộ dân.

Huyện đã hỗ trợ bà con DTTS khôi phục, phát triển, mở rộng các ngành nghề thủ công truyền thống như: Dệt thổ cẩm ở Lộc Tân; đan lát, may thêu tại Lộc Thành, Lộc Nam và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ,…nhằm tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Chỉ đạo mở rộng các hình thức cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong vùng dân tộc thiểu số để đảm bảo phục vụ sản xuất và nhu cầu đời sống của nhân dân trong vùng.

* Về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.

Trong giai đoạn 2014-2019, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau huyện đã đầu tư trên 150 tỷ đồng để xây dựng kết cầu hạ tầng KT-XH trong vùng DTTS huyện. Tất cả các xã có đường ô tô đi lại thuận lợi cả 2 mùa; 49/54 thôn có đông đồng bào DTTS sinh sống đã có đường nhựa vào trung tâm thôn, hàng hóa lưu thông thuận tiện; có trên 96% hộ dân tộc thiểu số được dùng điện lưới quốc gia; trên 85% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được dùng nước hợp vệ sinh. Giai đoạn 2014 -2019, đã đầu tư xây dựng trên 117 km đường giao thông nông thôn, 8 công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu cho 490 ha, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà cho hộ nghèo, xây dựng 05 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, xây dựng mới 32 phòng học cho cấp Mầm non, Tiểu học và THCS.

*Chăm lo phát triển Văn hoá - xã hội.

Mạng lưới trường lớp phát triển rộng khắp, đến nay toàn huyện có 67 trường học, có trên 22.500 học sinh, trong đó có 7.670 học sinh dân tộc thiểu số các cấp; tất cả các xã vùng đồng bào dân tộc có đủ 3 ngành học Mầm non, Tiểu học, THCS. Riêng xã Lộc Bắc, Lộc Bảo đã có bậc học THPT. Chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt trên 99%. Hàng năm huyện xét cử từ 50-80 em học sinh đi học tại các trường nội trú trong và ngoài huyện. Huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi và xóa mù chữ mức độ 2.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tất cả các xã vùng dân tộc đã dược đầu tư xây nhà văn hóa, 100% có hội trường thôn.

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS luôn được quan tâm thực hiện.Huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Sở VHTT và Du lịch mở 10 lớp truyền dạy cồng chiêng tại các xã cho 260 học viên tham dự; trang bị 05 bộ Cồng chiêng cho đồng bào dân tộc tại xã Lộc Tân, Lộc Lâm, Lộc Thành, Lộc Bắc, Lộc Bảo…; duy trì hoạt động của 14 đội cồng chiêng ở các xã, 02 câu lạc bộ hát then đàn tính tại xã Lộc Ngãi và xã B’Lá, 01 tổ Hợp tác xã dệt thổ cẩm tại xã Lộc Tân.

Hàng năm huyện đều tổ chức các Liên hoan Cồng chiêng, là sân chơi bổ ích cho các Câu lạc bộ Cồng chiêng trong huyện. Riêng Câu lạc bộ Cồng chiêng xã Lộc Tân đã đại diện cho huyện, cho Tỉnh đi tham dư hội thi Cồng chiêng cấp tỉnh , cấp khu vực và trung ương và đã đạt các giải cao.

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên, mạng lưới y tế cơ sở được tăng cường, đến nay có 14/14 xã, thị trấn đạt “Chuẩn quốc gia về y tế”; các chương trình y tế quốc gia.

Nhờ làm tốt các phong trào thi đua, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng các thế lực thù địch phá hoại bằng âm mưu “Diễn biến hoà bình”, lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa các dân tộc và chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước. Nhiều sự việc tranh chấp trong nhân dân đã được xử lý ngay từ cấp cơ sở. Đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện luôn đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp để giữ vững An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

*Một số tồn tại hạn chế.

Nhìn lại kết quả đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số huyện Bảo lâm trong những năm qua, bên cạnh những mặt đạt được, Đại hội Đại biểu các các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III cũng đánh giá rút ra một số tồn tại hạn chế như: Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS chưa đồng bộ; một số dự án, chương trình đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS huyện hiệu quả còn thấp; kết quả giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS hàng năm tuy có giảm nhưng so với chuẩn nghèo mới vẫn còn ở mức cao, đời sống của một bộ phận bà con DTTS vẫn còn gặp khó khăn.

Trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị một số xã ở vùng dân tộc còn hạn chế, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tTình hình an ninh trật tự trong vùng dân tộc thiểu số vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng còn nhiều.

***

Tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Bảo Lâm lần thứ III tổ chức trong tháng 6/2019, có 150 đại biểu chính thức về dự đã thông qua Quyết tâm thư với 6 nội dung cụ thể để củng với Đảng nhà nước đẩy mạnh phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS của huyện.

Đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Bảo Lâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, lao động sáng tạo, gắn với thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, giảm nghèo, không trông chờ, ỷ lại; tăng cường giao lưu học hỏi, áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến; cần cù siêng năng, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng.

Với truyền thống yêu nước, đoàn kết và sáng tạo của đồng bào các DTTS, sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà mước, sự trợ giúp của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện, chúng ta tin tưởng đồng bào DTTS huyện Bảo Lâm sẽ khắc phục được những tồn tại, khó khăn, thử thách để vươn lên mọi mặt trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Bảo Lâm phát triển nhanh và bền vũng ./.