HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 673-QĐ/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI 3 HUYỆN ĐẠ HUOAI, ĐẠ TẺH, CÁT TIÊN 

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động, chương trình, dự án theo thế mạnh từng vùng, ngày 16/8/2019 tại Huyện Đạ Tẻh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Hoàng Liên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban dân vận Tỉnh ủy, Phó ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh, chủ trì hội nghị trao đổi những mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn 3 huyện phía Nam. Tham dự hội nghị có Thường trực BCĐ Đề án 61 tỉnh, đại diện lãnh đạo và nông dân 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.


Quang cảnh Hội nghị trao đổi những mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn 3 huyện phía Nam.

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển tương đối toàn diện, đã hình thành các vùng nông sản hàng hoá tập trung với sản lượng lớn; trình độ sản xuất, năng suất lao động nông nghiệp và chất lượng sản phẩm nâng lên đáng kể; liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ngày càng mở rộng, nhiều mặt hàng nông sản có thương hiệu, được thị trường tin dùng; cơ cấu cây trồng chuyển dịch đúng hướng; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh từng địa phương.

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh và tiếp tục khẳng định là địa phương đi đầu cả nước; đến nay có trên 54.000 ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao gồm các loại cây trồng có thế mạnh của tỉnh như rau, hoa, cà phê, cây ăn quả, cây dược liệu. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chiếm 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Hiệu quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đã tăng thu nhập của người dân, đưa nông sản xuất khẩu chiếm 80% tổng giá trị xuất khẩu của cả tỉnh; Chăn nuôi tiếp tục phát triển, đàn bò sữa tăng trưởng…Trình độ dân trí ngày càng được nâng lên, có khả năng tiếp cận và ứng dụng nhanh công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường trong thời kỳ hội nhập; dân chủ được đảm bảo, quyền làm chủ của nông dân được phát huy. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên; kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và cuộc sống của người dân ở nông thôn. Để giúp hội viên, nông dân có vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, các cấp Hội trong tỉnh đã thực hiện chương trình ủy thác với các tổ chức tín dụng cho hội viên, nông dân vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua Hội Nông dân tỉnh đạt trên 1 ngàn 500 tỷ đồng với 826 tổ TK&VV và 31.500 thành viên vay vốn. Hoạt động Quỹ HTND trong toàn hệ thống Hội có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi có Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, toàn tỉnh 145/145 cơ sở đều đã vận động nguồn vốn Quỹ HTND; 12/12 huyện thành đã quan tâm bổ sung nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, có 08/12 đơn vị đạt mức 1 tỷ đồng trở lên, 03/12 đơn vị đạt mức 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, 01 đơn vị dưới 500 triệu đồng; tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đã đạt trên 42 tỷ đồng, đang triển khai cho vay 150 dự án có 1.560 hộ nông dân tham gia dự án. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã ký chương trình phối hợp với UBND cùng cấp tạo điều kiện, cơ chế cho Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả. Các cấp Hội đã chủ động, đề xuất và trực tiếp thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp thực hiện 8 dự án với số tiền 2,5 tỷ đồng. Hội Nông dân các huyện, thành nhận và trực tiếp thực hiện 38 mô hình, dự án từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp với số tiền 3.913,22 triệu đồng; Hội Nông dân cơ sở trực tiếp thực hiện 03 mô hình với số tiền 250 triệu đồng. Các mô hình của Hội thực hiện có hiệu quả như: mô hình trồng cây Diệp Hạ Châu huyện Cát Tiên; mô hình nuôi cá nước ngọt và ủ men ca cao, cánh đồng mẫu lớn, nuôi lươn trong bể lót bạt; trồng cây bơ xen cà phê; nuôi cá chép giòn; sử dụng chế phẩm Pseudomonas trị bệnh chết nhanh trên cây tiêu ở Đạ Tẻh; dự án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng mô hình thí điểm thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng” tại thành phố Đà Lạt; Dự án “Xây dựng mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm” tại thành phố Bảo Lộc; mô hình trồng bắp cao sản, trồng hoa Cát Tường ở Lạc Dương….

Tại hội nghị, các địa phương đã chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả như phát triển mô hình Sầu riêng ghép giá trị cao, nuôi bò sữa cao sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế hợp tác với việc xác định người nông dân là chủ thể.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp Hội. Các chương trình phối hợp giữa các ngành với Hội nông dân cũng được nâng lên về chất. Hội các cấp đã trực tiếp được giao và thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, phần nào đáp ứng được lợi ích thiết thực của nông dân. Hoạt động của tổ chức Hội không ngừng được củng cố, xây dựng ; ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao; thu hút ngày càng đông đảo nông dân vào Hội, hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức Hội.