HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CÁC CẤP 

Sáng ngày 27/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) khóa IX kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời, khen thưởng danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi cấp tỉnh” giai đoạn 2016 – 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Liên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy.Quan cảnh Hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa IX kỳ họp thứ 7

Theo báo cáo tại Hội nghị, nửa nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Đến nay, theo Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch toàn khóa của BCH Hội LHPN tỉnh, các chỉ tiêu đều đạt và vượt, trong đó nổi bật như: hoạt động tuyên truyền, xây dựng điển hình phụ nữ tiên tiến, tham gia xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, bồi dưỡng đào tạo, giới thiệu việc làm . Các cấp Hội trong tỉnh đã biểu dương, nhân rộng 2.526 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình và cách làm hay trên các lĩnh vực; trong đó, có 370 điển hình hội viên phụ nữ DTTS và 361 điển hình phụ nữ tôn giáo. Có 100% Hội LHPN cấp xã, phường, thị trấn đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, cụ thể là tiêu chí 17 về môi trường, đã có 141.097 hộ đạt tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch” … Bên cạnh đó, các cấp Hội hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn nhằm giúp phụ nữ phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp, giảm nghèo nhanh, bền vững. Qua tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên phụ nữ nghèo vay vốn đến nay, tổng dư nợ toàn tỉnh trên 1.220 tỷ đồng với 36. 225 hộ vay. Hội phối hợp tổ chức 210 lớp dạy nghề cho 14.100 hội viên và đã có 6.035 người có việc làm sau học nghề… Trong công tác vận động phụ nữ giúp nhau giảm nghèo đã có 16.816 phụ nữ nghèo được giúp đỡ, trong đó có 10.433 phụ nữ DTTS được giúp đỡ, kết quả đã có 5.133 gia đình thoát nghèo (có 2.805 phụ nữ DTTS thoát nghèo), vượt 129% so với kế hoạch… Hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động đến năm 2021, trong đó tập trung các nhiệm vụ: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, vận động hội viên phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Thực hiện Chỉ thị 21/CT của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, thảo luận, nêu lên những kết quả nổi bật, kinh nghiệm rút ra cũng như những khó khăn hạn chế trong công tác dân vận thời gian qua và đề ra nhiệm vụ, giải pháp và một số kiến nghị thực hiện trong thời gian tới..


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Liên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá rất cao những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội thời gian qua và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục… Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Liên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: các cấp hội phụ nữ tiếp tục chú trọng, tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng; cần tham gia tích cực, có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; quan tâm, tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; hết sức chú trọng và tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước từ tỉnh đến cơ sở, gắn với nâng cao chất lượng các mô hình dân vận khéo, tích cực giới thiệu các mô hình, điển hình phụ nữ tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động hội viên tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình “Dân vận khéo”… Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt và có hiệu quả hơn nữa công tác Hội; đồng thời, đề ra các giải pháp xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.


Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 65 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2019.