BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY THĂM NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CÁC HỘ NGHÈO DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019 

Từ ngày 22 - 26/01/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại huyện Đạ Tẻh, Di Linh và thành phố Bảo Lộc, Đơn Dương. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.


Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho các hộ nghèo tại thị trấn Đạ Tẻh Tại những nơi đến thăm, Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận vai trò đóng góp của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc vận động đồng bào tại địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là việc tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nỗ lực lao động sản xuất để thoát nghèo, nâng cao đời sống, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chung của địa phương. Đây là những người bằng kinh nghiệm, uy tín của bản thân đã có ảnh hưởng rất lớn và là tấm gương sáng trong đời sống của cộng đồng các dân tộc, không chỉ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa mới mà còn tuyên truyền, vận động bà con tham gia giữ gìn an ninh chính trị, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Thay mặt Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã tặng quà, chúc các gia đình đón Xuân Kỷ Hợi đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc và chia sẻ mong muốn trong thời gian tới, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương; đồng thời hăng say trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng trên 100 suất quà trị giá gần 50 triệu đồng cho các hộ nghèo tại huyện Đạ Tẻh, Di Linh, Đơn Dương nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.