BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 61 HUYỆN BẢO LÂM: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỐI HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN HUYỆN VÀ CƠ SỞ 

*Quan tâm củng cố tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm và Đảng ủy xã, thị trấn trong huyện đã có quyết định củng cố, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 61 theo quy định. Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019; đã chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các ngành chức năng huyện với Hội Nông dân huyện, và giữa Ủy ban nhân dân xã, thị trấn với Hội Nông dân cơ sở.

Hội đồng nhân dân huyện thống nhất hỗ trợ kinh phí 8.000.000đ/năm cho hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án 61 xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn đã quan tâm thực hiện Quy chế phối hợp đã ký kết với Hội Nông dân cùng cấp. Các cơ quan thành viên BCĐ Đề án 61 huyện như: Phòng NN&PTNT, Phòng Tư pháp, Phòng LĐTB &XH, Phòng Tài chính kế hoạch, Ngân hàng chính sách xã hội... đã xây dựng kế hoạch, dành nguồn lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển KT-XH.

*Chú trọng thực hiện các chương trình hỗ trợ nông dân tham gia phát triển KT-XH:

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội nông dân trong huyện đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tổ chức được 171 buổi tập huấn, hội thảo chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 10.303 lượt nông dân về cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Hỗ trợ cây giống cà phê ghép cho các hộ dân xã Lộc Đức với diện tích 28,3 ha, kinh phí 156,9 triệu đồng; hỗ trợ cây giống cà phê cho hộ dân các xã Lộc An, Lộc Tân, Lộc Nam với diện tích 43,3 ha, kinh phí 400,8 triệu đồng.

Phối hợp tuyên truyền nội dung Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (One commune one product - OCOP), đến các cấp, các ngành, các địa phương, nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về chương trình OCOP từ đó phát huy tính chủ động, thúc đẩy mọi thành phần kinh tế trong huyện tham gia.

Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm VH-TT đặt 05 Pa nô tại 05 xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền Luật quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Phối hợp cùng với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức 02 hội nghị tập huấn Luật Khiếu nại, Luật Tố Cáo, Luật XLVPH, luật phòng chống tham nhũng tại huyện với hơn 170 lượt người tham dự; phối hợp trợ giúp pháp lý cho 150 lượt nông dân.

Phòng LĐ-TBXH, Trung tâm Giáo dục - nghề nghiệp huyện phối hợp tổ chức được 02 lớp dạy nghề về sửa chữa máy móc nông nghiệp và may công nghiệp có 56 người tham dự; 01 lớp đào tạo nghề trồng dâu nuôi tằm cho 25 lao động nông thôn tại xã Lộc Tân.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện duy trì hoạt động 85 tổ vay vốn, cho 4.212 hộ nông dân vay trên 116,85 tỷ để phát triển sản xuất và phục vụ sinh hoạt, tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần.

Hội Nông dân huyện và cơ sở ký hợp đồng với Công ty TNHH phân bón Sông Lam, Công ty Phân bón cổ phần môi trường đô thị Hà Nội, Công ty Bình Điền Lâm Đồng cung ứng 185 tấn phân vi sinh trả chậm cho 192 hội viên, nông dân…

*Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân cơ sở:

Từ đầu năm, Hội Nông dân huyện đã xây dựng Chương trình công tác năm 2019 với nhiều nội dung sát với sự chỉ đạo của Hội nông dân Tỉnh và Huyện ủy. Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở tích cực phối hợp với MT-ĐT tuyên truyền vận động nông dân tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia tổ chức các họat động Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện và cơ sở; đẩy mạnh Phong trào thi đua “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu phi cho đàn gia súc...

Hội Nông dân huyện chủ trì xây dựng kế hoạch “Giám sát Chương trình đầu tư, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ dân trên địa bàn huyện Bảo Lâm của Trung tâm Nông nghiệp huyện giai đoạn 2017-2018”; Phối hợp với MT-ĐT huyện tổ chức giám sát “việc thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt và rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Bảo Lâm”.

Các Hội Nông dân cơ sở đã tích cực vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân, trong 6 tháng đầu năm đã bổ sung vào Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện 209,4 triệu đồng, đưa số dư của Quỹ cấp huyện lên 1,69 tỷ đồng.

Các cơ sở hội đã kết nạp được 409 hội viên mới, đưa số hội viên lên 19.380 hội viên, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 78,64 %; chú trọng hướng dẫn , đôn đốc các Chi hội nông dân duy trì sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, số hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 92%.

*Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện Bảo Lâm đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019 là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật mới của Nhà nước cho nông dân và hội viên nông dân; chú trọng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân phản ánh kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền để có biện pháp giải quyết kịp thời; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nông dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để nông dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy “về phát triển kinh tế Vườn – Hộ bền vững giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Bảo Lâm”; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình OCOOP; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và ngành chức năng đẩy mạnh công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện, giảm thiểu thiệt hại cho nông dân; tham mưu để Ban Thường vụ Huyện ủy Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

Những việc làm thiết thực, cụ thể trên đã và đang hỗ trợ tích cực để nông dân huyện Bảo Lâm phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.