Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng và nhiệm vụ
Bộ máy tổ chức
Liên hệ
Danh bạ
Công tác thanh tra
Quy trình thanh tra
Kết luận thanh tra
Tin tức hoạt động
Hoạt động tiếp dân
Giải quyết khiếu nại
Phòng chống tham nhũng
Dịch vụ công trực tuyến
Văn bản chỉ đạo
noimgSố lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo điều hành Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 98 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
144/TB-TTr 25/01/2018 thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân đối với Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Di Linh , thành phố Đà Lạt và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
165/QĐ-TTr 25/01/2018 Giám sát hoạt động của Đoàn TTTN Chủ tịch UBND huyện Đam Rông trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn huyện.
143/QĐ-TTr 23/01/2018 Giám sát hoạt động của Đoàn TTTN Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng
133/QĐ-TTr 22/01/2018 thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đam Rông trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn huyện.
134/TB-TTr 22/01/2018 Thông báo kết luận thanh tra số 134/TB-TTr về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo.
135/TB-TTr 22/01/2018 Thông báo kết luận thanh tra số 135/TB-TTr về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo.
136/TB-TTr 22/01/2018 Thông báo kết luận thanh tra số 136/TB-TTr về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo.
137/TB-TTr 22/01/2018 Thông báo kết luận thanh tra số 137/TB-TTr về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Công thương trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo.
138/TB-TTr 22/01/2018 Thông báo kết luận thanh tra số 138/TB-TTr về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo.
122/QĐ-TTr 19/01/2018 thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 06 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng
87/TB-TTr 15/01/2018 Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch huyện Cát Tiên trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân.
88/TB-TTr 15/01/2018 Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch huyện Đạ Huoai trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân.
89/TB-TTr 15/01/2018 Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân.
90/TB-TTr 15/01/2018 Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch huyện Đức Trọng trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân.
91/TB-TTr 15/01/2018 Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch huyện Đam Rông trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân.
16/TB-TTr 03/01/2018 Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm chủ tịch UBND huyện Lâm Hà trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, giao khoán đất lâm nghiệp theo nghị định 135/2005/NĐ-CP của chính phủ, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình, dự án về nông nghiệp trên địa bàn huyện Lâm Hà
175/BC-TTr 28/11/2017 Báo cáo công tác CCHC năm 2017
1217/QĐ-TTr 27/11/2017 V/v phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
174/BC-TTr 27/11/2017 Tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2008 năm 2017 của cơ quan Thanh tra tỉnh
1169/TB-TTr 17/11/2017 Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng
1155/TTr-VP 14/11/2017 V/v báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý IV và năm 2017
1146/TB-TTr 09/11/2017 Thông báo kết luận thanh tra Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên trong công tác quản lý Dự án đầu tư, sắp xếp dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn thôn 3 và 4 xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên
1140/TB-TTr 07/11/2017 Thông báo thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Di Linh trong công tác quản lý đầu tư Khu quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Hòa Bắc - Hòa Nam, huyện Di Linh
1128/TTr-VP 03/11/2017 V/v cử công chức tham gia đầu mối KSTTHC
110/2017/NĐ-CP 04/10/2017 Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
@ THANH TRA TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3822343 - Fax: 063.3834175 - Email: thanhtra@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn thanhtra.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này