Phiên giải trình về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng 
Sáng ngày 18/7, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã họp phiên giải trình “Việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng thuộc trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước”. Tham dự phiên giải trình có Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan của Quốc hội.

Theo TTCP, tình trạng tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng với biểu hiện tinh vi, phức tạp trong nhiều lĩnh vực. Về số tiền và tài sản, đất đai thất thoát do tham nhũng gây ra, đồng chí Huỳnh Phong Tranh cho biết, năm 2009 tổng số tiền tham nhũng bị phát hiện trên 700 tỷ đồng, thu hồi 350 tỷ đồng; năm 2010 phát hiện 193 tỷ đồng, 516 ha đất, thu hồi 56 tỷ đồng, 432 ha đất; năm 2011 thu hồi trên 300 tỷ đồng; năm 2012 lực lượng cảnh sát điều tra đã thu hồi trên 410 tỷ đồng. 

Cũng trong năm 2012 ngành Thanh tra đã phát hiện 89 vụ, 107 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với tổng số tài sản 104 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 2 tập đoàn, 56 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 24 vụ, 42 người, xử lý trách nhiệm 20 người đứng đầu. 

Nếu như trong 4 năm từ 2008 đến 2011, kết quả thu hồi, xử lý sau thanh tra chỉ đạt 30%, thì đến năm ngoái tỷ lệ này đã đạt đến trên 50%. Tuy nhiên nhiều đại biểu Quốc hội đã cho rằng, những sai phạm xử lý tham nhũng còn quá ít. Thực tế, số liệu tổng kết hàng năm cũng cho thấy kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua thanh tra còn hạn chế. 

Nguyên nhân chủ yếu là do trình độ, năng lực của cán bộ thanh tra còn hạn chế, chưa được đào tạo chuyên sâu như cán bộ điều tra, quá trình thanh tra phải thực hiện nhiều mục đích nhưng thời gian thanh tra có hạn, hành vi tham nhũng lại tinh vi nên rất khó phát hiện.

Để khắc phục vấn đề này, Tổng Thanh tra cho rằng, cần xây dựng đội ngũ tốt, tăng cường giám sát, công khai, minh bạch hoạt động thanh tra, tăng cường thẩm quyền cho cơ quan thanh tra. Ngay trong nội bộ Thanh tra Chính phủ từ 2009 đến nay đã xử lý 11 trường hơp vi phạm có liên quan đến hành vi tham nhũng. 

Trong khi đó, từ năm 2009-2012, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính với số tiền gần 70.000 tỷ đồng, chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra. Cũng trong 4 năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức kiểm toán tổ chức kiểm toán 104 đầu mối là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh giảm tổng tài sản – nguồn vốn 8.501 tỷ đồng, tổng doanh thu – thu nhập thuần 6.804 tỷ đồng, tổng chi phí 2.818 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.986 tỷ đồng. Qua công tác kiểm soát chi, Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán gần 1.700 tỷ đồng chi ngân sách không đúng chế độ. Từ lĩnh vực quản lý ngân sách, quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp khắc phục, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh cho biết, kết quả thanh tra, kiểm tra của ngành Tài chính từ 2009 đến nay đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 32.735 tỷ đồng. Qua công tác kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế đã phát hiện 10 vụ tham nhũng, xử lý kỷ luật 12 người, cơ quan điều tra phát hiện 12 người, xử lý hình sự 28 người…
Phát biểu kết thúc phiên giải trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; công tác phát hiện còn nhiều hạn chế. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương phải khắc phục kẽ hở từ cơ chế xin - cho; quan tâm hơn tới công tác cán bộ, quản lý ngân sách Nhà nước, công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình. Ngoài ra, biện pháp phòng ngừa được đưa ra là thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng; tổ chức kê khai, công khai tài sản, thu nhập; xây dựng kế. hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm; xử lý dứt điểm, kịp thời các tố cáo về tham nhũng. Qua công tác kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế đã phát hiện 10 vụ tham nhũng, xử lý kỷ luật 12 người, cơ quan điều tra phát hiện 12 người, xử lý hình sự 28 người…

Phát biểu kết thúc phiên giải trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; công tác phát hiện còn nhiều hạn chế. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương phải khắc phục kẽ hở từ cơ chế xin - cho; quan tâm hơn tới công tác cán bộ, quản lý ngân sách Nhà nước, công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình. Ngoài ra, biện pháp phòng ngừa được đưa ra là thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng; tổ chức kê khai, công khai tài sản, thu nhập; xây dựng kế. hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm; xử lý dứt điểm, kịp thời các tố cáo về tham nhũng.