Kết quả giải quyết đơn của bà Đàm Thị Lích - ngụ tại số 93 đường Trần Hưng Đạo, tổ 13 thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (lần 2) 

Ngày 30/5/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn của bà Đàm Thị Lích, ngụ tại số 93 đường Trần Hưng Đạo, tổ 13 thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Bà Đàm Thị Lích đề nghị không phải nộp tiền sử dụng đất khi nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất ở cho gia đình Bà tại thửa đất số 104, tờ bản đồ số 07 (1993) thị trấn Liên Nghĩa, nay là thửa đất số 681, tờ bản đồ số 57 (2007), thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Đơn của bà Đàm Thị Lích đã được UBND huyện Đức Trọng xem xét, giải quyết tại Quyết định số 26/QĐ-UBND-ĐT ngày 04/4/2016, với nội dung không quyết định đơn.

Xét kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 53/BC-TTr ngày 28/5/2016 và kết quả cuộc đối thoại giữa các thành phần tham dự và gia đình bà Đàm Thị Lích. Ngày 30/5/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn của bà Đàm Thị Lích như sau:

1. Chấp nhận khiếu nại của bà Đàm Thị Lích về việc không phải nộp tiền sử dụng đất khi nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho gia đình Bà tại thửa đất số 104, tờ bản đồ số 07 (1993) thị trấn Liên Nghĩa, nay là thửa đất số 681, tờ bản đồ số 57 (2007), thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

2. Giao UBND huyện Đức Trọng:

Thu hồi Quyết định số 26/QĐ-UBND-ĐT ngày 04/4/2016 về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Đàm Thị Lích.

Lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho bà Đàm Thị Lích, không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 563,9m2 đất tại thửa đất số 681, tờ bản đồ số 57 thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Bà Đàm Thị Lích có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của Luật tố tụng hành chính nếu không đồng ý với quyết định 1122/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng./.