Kết quả giải quyết đơn của ông, bà Nguyễn Văn Hóa - Phạm Thị Xuân Lan, địa chỉ: số 107 đường Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt (lần 2) 

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1430/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn của ông, bà Nguyễn Văn Hóa - Phạm Thị Xuân Lan, địa chỉ: số 107 đường Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt.

Ông, bà  Nguyễn Văn Hóa - Phạm Thị Xuân Lan đề nghị được bố trí thêm đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của gia đình Ông/Bà để thực hiện dự án chỉnh trang Đền Hùng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Đơn của Ông/Bà đã được UBND thành phố Đà Lạt xem xét giải quyết tại Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 với nội dung không chấp nhận khiếu nại.

Xét kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 67/BC-TTr ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1430/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn của ông, bà Nguyễn Văn Hóa - Phạm Thị Xuân Lan như sau:

1. Giữ nguyên Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND thành phố Đà Lạt về việc giải quyết đơn của ông, bà Nguyễn Văn Hóa - Phạm Thị Xuân Lan.

2. Yêu cầu ông, bà Nguyễn Văn Hóa - Phạm Thị Xuân Lan thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND thành phố Đà Lạt.

3. Ông, bà Nguyễn Văn Hóa - Phạm Thị Xuân Lan có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính nếu không đồng ý với Quyết định số 1430/QĐ-UBND./.