Kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đạt - ngụ tại thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (lần 2) 

Ngày 24/5/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đạt, ngụ tại thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

Ông Nguyễn Văn Đạt đề nghị giải quyết tranh chấp đối với diện tích 745m2 đất, thuộc một phần thửa đất số 1700, tờ bản đồ số 02, xã Hiệp Thạnh giữa Ông với ông Nguyễn Tám.

Vụ việc của ông Nguyễn Văn Đạt đã được UBND huyện Đức Trọng xem xét, giải quyết tại Quyết định số 19/QĐ-UBND-ĐT ngày 08/3/2016 với nội dung không chấp nhận đơn.

Xét kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 41/BC-TTr ngày 11/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đạt như sau:

Giữ nguyên Quyết định số 19/QĐ-UBND-ĐT ngày 08/3/2016 của UBND huyện Đức Trọng về việc giải quyết tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Tám. Yêu cầu ông Nguyễn Tám, ông Nguyễn Văn Đạt thực hiện Quyết định số 19/QĐ-UBND-ĐT ngày 08/3/2016 của UBND huyện Đức Trọng.

Ông Nguyễn Văn Đạt có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của Luật tố tụng hành chính nếu không đồng ý với quyết định 1080/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng./.