Kết quả giải quyết đơn của ông Phạm Quốc Bình, ngụ tại 87/5, đường Thi Sách, thôn 2, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc 
Tải Văn bản kết quả giải quyết tại đây 1993gq đơn ông Phạm Quốc Bình.pdf