Thông báo xử lý đơn của ông Đỗ Văn Đông, phường 5, thành phố Đà Lạt 

Ông Đỗ Văn Đông, địa chỉ: 56 đường Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt đề nghị xem xét lại giá giao quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại diện tích đất đã giao (xung quanh trạm biến áp) tại một phần thửa đất số 62, tờ bản đồ số 26, đường Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt.

Xét báo cáo của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất đề xuất của Thanh tra tỉnh;

Qua kiểm tra hiện trạng cho thấy, phần diện tích đất hộ ông Đỗ Văn Đông đề nghị được điều chỉnh khoảng 18m2, bao gồm 09m2 đất phía trước trạm biến áp giáp mặt tiền đường Hoàng Diệu và 8,7m2 đất bên cạnh trạm biến áp là có cơ sở để xem xét, giải quyết vì: diện tích 8,7m2 đất bên cạnh trạm biến áp đã được giao cho Điện lực thành phố Đà Lạt tại Quyết định số 1319/QĐ-UB ngày 09/5/2001 của UBND tỉnh; diện tích 09m2 đất phía trước trạm biến áp giáp mặt tiền đường Hoàng Diệu nếu giao cho hộ ông Đỗ Văn Đông sẽ không phù hợp vì diện tích đất này nằm cạnh trạm biến áp, ảnh hưởng đến việc vận hành, khai thác, sử dụng của trạm biến áp, nên sử dụng làm đường đi chung là phù hợp.

Do đó giao UBND thành phố Đà Lạt căn cứ họa đồ giao đất cho Điện lực thành phố Đà Lạt (tại Quyết định số 1319/QĐ-UB) thực hiện việc đo đạc, xác định ranh giới và diện tích đất thực tế để điều chỉnh giao đất cho hộ ông Đỗ Văn Đông.