Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2019 

Ngày 07/10/2019, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh và toàn thể công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

 
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2019 đã triển khai thực hiện 02 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch , 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất do UBND tỉnh giao. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra, Báo cáo kết quả kiểm tra đối với 07 cuộc thanh tra, kiểm tra (01 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 06 cuộc kiểm tra đột xuất). Triển khai 04/04 cuộc thanh tra phòng chống tham nhũng, đạt 100% kế hoạch năm 2019, hiện nay đã kết thúc 03 cuộc và đang triển khai 01 cuộc.

Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao thẩm tra, xác minh 78 vụ việc (có 14 vụ việc 2018 chuyển sang), tăng 01 vụ việc so với cùng kỳ 2018, gồm 28 vụ việc khiếu nại, 42 vụ việc tố cáo, 01 vụ việc tranh chấp đất đai, 07 kiến nghị, phản ánh khác. Đến nay đã kết thúc thẩm tra, xác minh và có báo cáo trình UBND tỉnh 68 vụ việc; 05 vụ việc đang tiến hành kiểm tra, xác minh và 05 vụ việc chưa triển khai xác minh (trong đó có 02 vụ theo kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ).

Trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh tiếp nhận 179 đơn (tăng 65 đơn so với cùng kỳ năm 2018), trong đó: hướng dẫn 16 đơn, chuyển 13 đơn, lưu 150 đơn vì đã gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đơn đã được hướng dẫn 01 lần về cùng nội dung, đơn nặc danh, không rõ địa chỉ... Công tác tham mưu, theo dõi, phân loại, xử lý đơn thư thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng thời gian qui định, không để đơn tồn đọng và sai sót trong xử  lý. Tại cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp 42 lượt công dân (tăng 10 lượt so với cùng kỳ năm 2018), nội dung chủ yếu qua tiếp công dân: kiến nghị, phản ánh việc cấp giấy CNQSD đất, cưỡng chế thu hồi đất, việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất; phản ánh, tố cáo cán bộ, công chức các cơ quan có hành vi vi phạm pháp luật..., công chức tiếp dân đã giải thích, hướng dẫn công dân đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Về phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Thanh tra tỉnh cần chú trọng vào thực hiện các công tác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao, không để đơn tồn đọng quá hạn; triển khai rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 của cơ quan trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đúng thời hạn quy định; góp ý dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2020 của thanh tra sở, ngành, huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh; triển khai thanh tra hành chính theo kế hoạch và đột xuất khi được UBND tỉnh giao đúng thời hạn theo quy định; chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./.