Hội nghị phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 

Ngày 28/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và một số văn bản mới ban hành. Đồng chí Nguyễn Văn Yên - UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; lãnh đạo Thanh tra các sở, ngành, địa phương và toàn thể công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

 
 Đ/c Nguyễn Văn Yên - PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc nắm vững Luật PCTN và các văn bản mới là rất quan trọng đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy, đồng chí đề nghị, toàn thể các đại biểu tham dự hội nghị phải nghiêm túc lắng nghe tiếp thu nội dung rất cơ bản trong Luật và các văn bản mới được phổ biến tại hội nghị để thực hiện và triển khai tại đơn vị mình.