Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công chức năm 2019 

Ngày 31/12/2019, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị công chức năm 2019. Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Phạm Khắc Thái - Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Lãnh đạo cơ quan, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

 
 Đ/c Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh, đ/c Phạm Khắc Thái - Chủ tịch Công đoàn cơ sở
đồng chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2019, căn cứ định hướng của Thanh tra Chính phủ; Nghị quyết của Tỉnh ủy; HĐND tỉnh và Chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của UBND tỉnh; lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019, tập trung các lĩnh vực thanh tra về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai; công tác quản lý quản lý, bảo vệ rừng; việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh; thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ gắn với việc thực hiện Luật PCTN.

Về công tác tiếp công dân: Trong kỳ tiếp 50 lượt (tăng 07 lượt so với cùng kỳ 2018) công dân đến kiến nghị, phản ánh việc cấp giấy CNQSD đất, cưỡng chế thu hồi đất, việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất...; công chức tiếp dân hướng dẫn công dân đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. Trong kỳ Tiếp nhận 237 đơn (tăng 79 đơn so với cùng kỳ năm 2018), trong đó: hướng dẫn 28 đơn, chuyển 19 đơn, lưu 190 đơn. Công tác tham mưu, theo dõi, phân loại, xử lý đơn thư thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định, không để đơn tồn đọng và sai sót trong xử lý.

Công tác quản lý nhà nước về Thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo: đã tiến hành 14 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc Giám đốc Sở TN&MT, Công Thương trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo, đạt 100% kế hoạch. Qua thanh tra đã kiến nghị Chủ tịch các huyện, thành phố, Giám đốc các sở chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.

Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao thẩm tra, xác minh, rà soát 97 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (gồm 14 vụ việc năm 2018 chuyển sang; phát sinh trong năm 86 vụ, trong đó có 07 vụ kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP  của Thanh tra Chính phủ), trong đó: 45 vụ việc khiếu nại, 44 vụ việc tố cáo, 01 vụ việc tranh chấp đất đai, 07 kiến nghị, phản ánh.

Trong năm 2019, Thanh tra tỉnh đã kết thúc 13 cuộc thanh tra hành chính (02 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất); đang triển khai 01 cuộc thanh tra diện rộng phải tiến hành 15 cuộc thanh tra  theo Chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Qua thanh tra phát hiện một số tồn tại, hạn chế như: việc xây dựng một số tiêu chí nông thôn mới chưa hoàn thành, công tác thẩm định các dự án phát triển nông nghiệp chưa chuyên sâu; một số công trình đã tiến hành thi công, nhưng chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng; tiến độ đầu tư một số dự án còn chậm so với giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, không quản lý được diện tích đất thuê để người dân lấn chiếm, để bị mất rừng; không sử dụng đất đúng mục đích được thuê; ký hợp đồng thuê đất để trồng rừng không đúng quy định của pháp luật; không kiểm tra, giám sát đối với các hợp đồng đã ký kết để trồng rừng theo Nghị định số 01; 135 và 168 của Chính phủ...Hoàn thành 04/04 cuộc thanh tra phòng chống tham nhũng theo kế hoạch năm 2019, qua thanh tra nổi lên những tồn tại, sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập chưa đảm bảo theo quy định...

Cũng tại Hội nghị, các cá nhân, tập thể đã được trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.