Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 

Ngày 06/7/2019, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh và toàn thể công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

 
 Đ/c Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì Hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 06 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất do UBND tỉnh giao. Về công tác phòng, chống tham nhũng: triển khai 02/04 cuộc thanh tra theo kế hoạch, trong đó đã kết thúc 02 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh một số sai phạm, kiến nghị thu hồi 896,84 triệu đồng, yêu cầu thi công bổ sung khối lượng xây lắp và trồng dặm cây xanh tương ứng số tiền 99,69 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh giao thẩm tra, xác minh, kiểm tra, rà soát 48 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 08 vụ việc tương ứng với tỷ lệ 20% so với cùng kỳ năm 2018 (21 vụ việc khiếu nại, 26 vụ việc tố cáo, 01 vụ việc phản ánh), gồm: 16 vụ việc kỳ trước chuyển sang (07 vụ việc khiếu nại, 08 vụ việc tố cáo, 01 vụ việc phản ánh) và 32 vụ việc phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2019 (14 vụ việc khiếu nại, 18 vụ việc tố cáo).

Tại Thanh tra tỉnh, trong 06 tháng đầu năm tiếp 29 lượt công dân . Nội dung chủ yếu qua tiếp công dân là kiến nghị, phản ánh việc cấp giấy CNQSD đất, cưỡng chế thu hồi đất; việc đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án; việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất...qua tiếp công dân đã giải thích, hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. Thanh tra tỉnh tiếp nhận 76 đơn , trong đó: hướng dẫn 09 đơn, chuyển 06 đơn, lưu 61 đơn vì đã gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Công tác tham mưu, theo dõi, phân loại, xử lý đơn thư thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng thời gian qui định, không để đơn tồn đọng và sai sót trong xử  lý.

Về phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Thanh tra tỉnh cần chú trọng vào thực hiện các công tác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao, không để đơn tồn đọng quá hạn; triển khai rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 của cơ quan trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đúng thời hạn quy định; góp ý dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2020 của thanh tra sở, ngành, huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh; triển khai thanh tra hành chính theo kế hoạch và đột xuất khi được UBND tỉnh giao đúng thời hạn theo quy định; chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./.