Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng và nhiệm vụ
Bộ máy tổ chức
Liên hệ
Danh bạ
Công tác thanh tra
Quy trình thanh tra
Kết luận thanh tra
Tin tức hoạt động
Hoạt động tiếp dân
Giải quyết khiếu nại
Phòng chống tham nhũng
Dịch vụ công trực tuyến
Văn bản chỉ đạo
noimgSố lượt truy cập

 Các cuộc thanh tra đã có kết luận

Ngày 25/01/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 144/TB-TTr về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân đối với Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Di Linh , thành phố Đà Lạt và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 22/01/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 134/TB-TTr về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo.

Ngày 22/01/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 135/TB-TTr về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo.

Ngày 22/01/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 136/TB-TTr về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo.

Ngày 22/01/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 137/TB-TTr về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Công thương trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo.

Ngày 22/01/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 138/TB-TTr về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo.

Ngày 15/01/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 91/TB-TTr về thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch huyện Đam Rông trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân.
Ngày 15/01/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 90/TB-TTr về thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch huyện Đức Trọng trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân.
Ngày 15/01/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 89/TB-TTr về thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân.
Ngày 15/01/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 88/TB-TTr về thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch huyện Đạ Huoai trong việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân.
Các tin khác
Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
@ THANH TRA TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3822343 - Fax: 063.3834175 - Email: thanhtra@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn thanhtra.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này