Lịch công tác tuần thứ 13/2017 (từ ngày 27-31/3) của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày 27/3

Chỉ đạo vụ ông Huỳnh Tấn Đông; Đoàn Bá Nga

 

Đ/c Lý

Ngày 29/3

Dự đón nhận Huân chương Lao Động hạng nhất của Kho Bạc

HTTTHC

Đ/c Hưng

Họp vụ bà Nhung - Đà Lạt

 

Đ/c Lý

Ngày 27-30/3

Chỉ đạo hoạt động chung của cơ quan

 

Đ/c Hưng

Chỉ đạo xây dựng KL thanh tra Sở Tư pháp; chỉ đạo các đoàn xác minh

 

Đ/c Lý

Chỉ đạo công tác văn phòng; giám sát

 

Đ/c Liệu

Chỉ đạo các đoàn thanh tra

 

Đ/c Ánh

Ngày 31/3

Họp giao ban

HTTTT

Đ/c Hưng chủ trì, Đ/c Liệu, Đ/c Lý, Đ/c Ánh