Lịch công tác tuần thứ 16/2017 (từ ngày 17-11/4) của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày 17/4

Họp giao ban

 HTTTT

Đ/c Hưng chủ trì, Đ/c Liệu, Đ/c Lý, Đ/c Ánh

Ngày 17-21/4

Chỉ đạo hoạt động chung của cơ quan

 

Đ/c Hưng

Nghỉ phép

 

Đ/c Lý

Chỉ đạo công tác văn phòng; giám sát

 

Đ/c Liệu

Chỉ đạo các đoàn thanh tra

 

Đ/c Ánh

Ngày 21/4

Họp giao ban

HTTTT

Đ/c Hưng chủ trì, Đ/c Liệu, Đ/c Lý, Đ/c Ánh