Lịch công tác tuần thứ 11/2017 (từ ngày 13-17/3) của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày 13/3

Dự Đại hội Chi đoàn

Hội trường TTT

Đ/c Ánh

Ngày 14/3

Tham gia đối thoại vụ ông Nguyễn Văn Toản

Hội trường TTT

Đ/c Lý

Ngày 15/3

Đi công tác tại Hà Nội

 

Đ/c Hưng

Tiếp dân

Ban Tiếp công dân tỉnh

Đ/c Lý

Chỉ đạo giám sát đoàn thanh tra trách nhiệm Sở Công thương

 

Đ/c Liệu

Ngày 16/3

Dự Hội nghị tổng kết Dự án đánh giá PCTN

TTCP

Đ/c Hưng

Họp triển khai thực hiện Luật Thống kê

Hội trường TTHC

Đ/c Liệu

Ngày 17/3

Họp giao ban

Hội trường TTT

Đ/c Hưng, Đ/c Ánh, Đ/c Lý, Đ/c Liệu