Lịch công tác tuần 43 của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh (từ ngày 22-26/10/2012) 

Lịch công tác của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người chủ trì

 

 

Thứ 2

Ngày 22 /10

 

- Họp giao ban

- Triển khai thanh tra trách nhiệm

- Triển khai thanh tra trách nhiệm

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra phụ trách

 

- Hội trường

- Huyện Cát Tiên

- Huyện Lâm Hà

- Đ/c  Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Lê Đình Lý

- Đ/c Lê Văn Liệu

- Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Lý, Đ/c Liệu

 

Thứ 3

Ngày 23 /10

 

 

- Triển khai thanh tra trách nhiệm

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra phụ trách

 

 

- Huyện Đạ Tẻh

 

- Đ/c Lê Văn Liệu

- Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Lý, Đ/c Liệu

 

Thứ 4

Ngày 24 /10

 

- Chỉ đạo thông qua kết luận thanh tra trách nhiệm CT UBND huyện Bảo Lâm

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra phụ trách

 

 

 

 

- Đ/c  Nguyễn Đức Hưng

 

 - Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Lý, Đ/c Liệu

 

Thứ 5

Ngày 25 /10

 

 

- Tiếp dân cùng UBND tỉnh

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra phụ trách

 

 

- Phòng t/d tỉnh

 

- Đ/c Lê Đình Lý

- Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Lý, Đ/c Liệu

 

Thứ 6

Ngày 26 /10

 

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra

- Chỉ đạo các đoàn thanh tra phụ trách

 

 

- Đ/c Nguyễn Đức Hưng

- Đ/c Lý, Đ/c Liệu