Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng và nhiệm vụ
Bộ máy tổ chức
Liên hệ
Danh bạ
Công tác thanh tra
Quy trình thanh tra
Kết luận thanh tra
Tin tức hoạt động
Tin tức hoạt động
Hoạt động tiếp dân
Giải quyết khiếu nại
Phòng chống tham nhũng
Dịch vụ công trực tuyến
Văn bản chỉ đạo
noimgSố lượt truy cập

 Thủ tục hành chính Thanh Tra tỉnh Lâm Đồng

Ngày 21/6/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 1585/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ​.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1. Thủ tục về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

STT

Tên thủ tục hành chính

Nghành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh

2

Giải quyết khiếu nại lần 2

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh

3

Giải quyết tố cáo lần đầu

Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh

4

Giải quyết tố cáo tiếp

Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
@ THANH TRA TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3822343 - Fax: 063.3834175 - Email: thanhtra@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn thanhtra.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này