Dược 
(+) Hướng dẫn sử dụng hai loại vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five) và DPT-VGB-Hib (SII) trong tiêm chủng mở rộng. Chi tiết ComBE Five và SII
                                                                                                                           Cập nhật tháng 7/2019

(+) Tăng cường sử dụng, bảo tồn phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- Thông tin và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc sự dụng dược liệu và thuốc từ dược liệu trong chăm sóc sức khỏe phòng bệnh, chữa bệnh, khai thác hợp lý đi đôi với bảo tồn nguồn tài nguyên dược liệu.
- Các đơn vị y tế trong tỉnh tăng cường sử dụng dược liệu và thuốc dược liệu trong khám chữa bệnh cho người dân; chăm sóc sức khỏe; phòng bệnh; Khuyến khích khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại. 
                                                                                                                             Cập nhật tháng 12/2018