Công nhận đề tài NCKH 

*** Thông báo kết quả xét duyệt đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở năm 2019, chi tiết.
                    Trong đó, có 59 đề tài, sáng kiến khoa học đươc công nhận có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả cấp cơ sở.


*** Công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành Y tế Lâm Đồng 2019:


(1) Đề tài: Khảo sát văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại các bệnh viện tỉnh Lâm Đồng năm 2017. Chủ nhiệm đề tài: Ths.Bs. Lê Thanh Nhuận. Thư ký: Bs. Phạm Thanh Hải và cùng 8 thành viên khác.


(2) Đề tài: Nghiên cứu bệnh than đái tháo đường ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 và hiệu quả điều trị với Losartan. Chủ nhiệm đề tài: Bs CKII. Hồ Trường Bảo Long. Thư ký: Bs CKII. Phan Thạch Khuê và cùng 8 thành viên khác.


(3) Đề tài:  Nghiên cứu sự thay đổi glucose máu ở bệnh nhân đái tháo đường được can thiệp động mạch vành qua da tại Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng năm 2017-2018. Chủ nhiệm đề tài: BS CKII. Đào Nguyên Thiển. Thư ký: BS CKII. Phạm Vũ Thanhvà cùng 8 thành viên khác.