Thống kê y tế 

Thống kê y tế công lập, TT 27/2014/TT-BYT


*Thống kê y tế tư nhân, TT 29/2014/TT-BYT:
Hệ thống Biểu mẫu thống kê cho hệ y tế tư nhân, gồm:
1- Biểu mẫu thống kê dành cho Phòng Y tế các huyện, thành phố: PYT.
2- Biểu mẫu thống kê dành cho Bệnh viện tư nhân: BVTN.
3- Biểu mẫu thống kê dành cho Phòng khám tư nhân: PKTN.