Điện thoại cấp cứu 

Danh sách số điện thoại tham gia thường trực cấp cứu của ngành Y tế Lâm Đồng

Stt

Tên đơn vị

Bộ phận

Số điện thoại

I

Sở Y tế

Q. Giám đốc: Th.S Nguyễn Đức Thuận

0918220677

Đường dây nóng

19009095

Phòng Nghiệp vụ Y

0263 3816 089

TP Nghiệp vụ Y:

0914971889

II

Tuyến tỉnh

An toàn thực phẩm 

0934726436 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Giám đốc: Lê Văn Tiến

0908187148

Đường dây nóng

19009095
02633959888

Trực cấp cứu

0263 3827 550

2

Bệnh viện II Lâm Đồng

Giám đốc: BS CKII Huỳnh Ngọc Thành

0907 518 894

Đường dây nóng

19009095
0963611515

Trực cấp cứu

0263 3864 311

3

Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch

Giám đốc: Đặng Đình Hòa

0903 371 555

Đường dây nóng

19009095
0963341515

Trực cấp cứu

0263 3810 639

4

Bệnh viện Phục hồi chức năng

Giám đốc: ThS. Phạm Thị Vân Anh

0913 188 536

Đường dây nóng

19009095
0963581515

Trực cấp cứu

0263 3577 724

5

Bệnh viện Nhi

Giám đốc: TS Lê Thọ

0916 349 117

Đường dây nóng

19009095
0983415049

Trực cấp cứu

0263 3833 115

6

Bệnh viện YHCT Bảo Lộc

Giám đốc: BS Nguyễn Văn Trung

0903 375 595

Đường dây nóng

19009095
0963321515

Trực cấp cứu

0963 321 515

III

Tuyến huyện

 

 

1

TTYT Đà Lạt

Giám đốc: Nguyễn Thị Hiếu Hòa

0834305567

Đường dây nóng

19009095
0989374706

TYT Phường 1

0263 3510 263

TYT Phường 2

0263 3520 906

TYT Phường 3

0263 3821 190

TYT Phường 4

0263 3822 575

TYT Phường 5

0263 3824 766

TYT Phường 6

0263 3826 607

TYT Phường 7

0263 3826 606

TYT Phường 8

0263 3822 921

TYT Phường 9

0263 3822 725

TYT Phường 10

0263 3821 356

TYT Phường 12

0263 3823 803

TYT xã Xuân Thọ

0263 3826 598

TYT xã Trạm Hành

0263 3590 366

TYT xã Tà Nung

0263 3595 537

Nhà hộ sinh Khu vực

0263 3822 143

Phòng khám Đa khoa Trung tâm

0263 3822 265

Phòng khám ĐKKV Trại Mát

0263 3826 390

Phòng khám ĐKKV Xuân Trường

0263 3838 123

2

TTYT Lạc Dương

Giám đốc: Hoàng Ngọc Túy

0989135467

Đường dây nóng

0263 3527141
19009095

Trực cấp cứu

0263 3839 064

TYT Thị trấn Lạc Dương

0263 3839 498

TYT Xã Lát

0263 3502 465

TYT Xã Đa Chais

0263 3619 519

TYT Xã Đa Nhim

0263 3502 919

TYT Xã Đa Sar

0263 3614 053

TYT Xã Đưng K’Nớ

0263 3502 461

3

TTYT Đơn Dương

Giám đốc: Đỗ Phú Nhựt

0972 048 088

Đường dây nóng

19009095
0963491515

Trực cấp cứu

0263 3847 692

PK ĐKKV Dran

0263 3627 282

TYT xã Dran

0263 3849 045

TYT xã Lạc Xuân

0263 3633 528

TYT xã Lạc Lâm

0263 3630 113

TYT Thị trấn Thạnh Mỹ

0263 3847 401

TYT xã Ka Đô

0263 3636 001

TYT xã Quảng Lập

0263 3638 005

TYT xã Proh

0263 3639 003

TYT xã Ka Đơn

0263 3640 023

TYT xã Tu Tra

0263 3848 078

TYT xã Đạ Ròn

0263 3620 011

4

TTYT Đức Trọng

Giám đốc: BS Võ Đông Phương

0932 994 895

Đường dây nóng

19009095
0963401515

Trực cấp cứu

0263 3843 462

TYT Thị trấn Liên Nghĩa

0263 3645 959

TYT xã Hiệp An

0263 3684 583

TYT xã Hiệp Thạnh

0263 3840 410

TYT xã Liên Hiệp

0263 3662 011

TYT xã N' Thôl Hạ

0263 3670 098

TYT xã Bình Thạnh

0263 3667 859

TYT xã Phú Hội

0263 3843 750

TYT xã Tân Hội

0263 3845 115

TYT xã Tân Thành

0263 3845 463

TYT xã Tà Hine

0263 3681 011

TYT xã Ninh Loan

0263 36503 604

TYT xã Đà Loan

0263 3682 042

TYT xã Tà Năng

0263 3683 008

TYT xã Đa Quyn

0263 3673 115

PK ĐKKV Ninh Gia

0263 3846 019

5

TTYT Lâm Hà

Giám đốc: BS Đoàn Minh Cương

0918 972 724

0167 4274 272

Đường dây nóng

19009095
0918972724

Trực cấp cứu

0263 3850 343

PK ĐKKV Nam Ban

0263 3852 339

PK ĐKKV Tân Hà

0263 3854 059

TYT xã Đinh Văn

0263 3850 724

TYT xã Tân Văn

0263 3851 272

TYT xã Đạ Đờn

0263 3850 561

TYT xã Phú Sơn

0263 3855 406

TYT xã Phi Tô

0263 3689 017

TYT xã Nam Ban

0263 3852 620

TYT xã Gia Lâm

0263 3506 144

TYT xã Mê Linh

0263 3694 066

TYT xã Nam Hà

0263 3853 041

TYT xã Đông Thanh

0263 3693 270

TYT xã Phúc Thọ

0263 3697 158

TYT xã Hoài Đức

0263 3854 526

TYT xã Tân Thanh

0263 3697 592

TYT xã Liên Hà

0263 3699 080

TYT xã Đan Phượng

0263 3854 380

6

TTYT Đam Rông

Giám đốc: BS K’Ngọc Hùng

0263 3907 172

0983 933 074

Đường dây nóng

19009095
0971812332

Trực cấp cứu

0263 3698 404

TYT xã Đạ K’Nàng

0263 3698 637

TYT xã Liêng S’Rônh

0263 3698 141

TYT xã Rô Men

0263 3972 069

TYT xã Đạ Rsal

0263 3859 395

TYT xã Đạ M’Rông

0263 3617 005

TYT xã Đạ Tông

0263 3616 009

TYT xã Đạ Long

0263 3618 008

PK ĐKKV Phi Liêng

0263 3689 517

PK ĐKKV Đạ Tông

0263 3616 001

7

TTYT Di Linh

Giám đốc: Lê Thành Quang

0982 371 361

Đường dây nóng

19009095
0963501515

Trực cấp cứu

0263 3767 114

TYT xã Tam Bố

0263 3785 061

TYT  xã  Gia Hiệp

0263 3872 352

TYT  xã  Đinh Lạc

0263 3773 477

TYT xã  Tân Nghĩa

0263 3798 305

TYT Thị trấn Di Linh

0263 3871 905

TYT xã Sơn Điền

0263 3797 004

TYT xã Gia Bắc

0263 3797 529

TYT xã Gung ré

0263 3770 393

TYT xã Bảo Thuận

0263 3772 559

TYT xã Đinh Trang Thượng

0263 3790 199

TYT xã Tân Lâm

0263 3789 444

TYT xã Tân Thượng

0263 3788 303

TYT xã Liên Đầm

0263 3871 415

TYT xã Đinh Trang Hòa

0263 3780 006

TYT xã Hòa Bắc

0263 3796 035

TYT xã Hòa Nam

0263 3794 022

TYT xã Hòa Trung

0263 3795 620

TYT xã Tân Châu

0263 3873 325

TYT xã Hòa Ninh

0263 3777 123

PK Đa khoa Khu Vực Hòa Ninh

0263 3873 952

PK Đa khoa Khu Vực Tân Thượng

0263 3789 093

8

TTYT Bảo Lâm

Giám đốc: BS Lê Đức Quang

0263 3877 083

Đường dây nóng

19009095
0963371515

Trực cấp cứu

0263 3877 028

TYT xã Lộc Đức

0263 3926 004

TYT xã Lộc Tân

0263 3930 040

TYT xã Lộc Quảng

0263 3964 011

TYT xã Lộc Ngãi

0263 3877 343

TYT xã Lộc Phú

0263 3877 673

TYT xã Lộc Nam

0263 3878 703

TYT xã Lộc Bắc

0263 3929 028

TYT xã Lộc Bảo

0263 3929 561

TYT xã Lộc Thắng

0263 3960 306

TYT xã Lộc Lâm

0263 3928 005

TYT xã Tân Lạc

0263 3931 040

TYT xã B’Lá

0263 3931 505

PK ĐKKV Lộc Thành

0263 3878 457

PKĐKKV Lộc An

0263 3879 187

9

TTYT Bảo Lộc

Giám đốc: BS Phan Sĩ Long

0913 141 127

Đường dây nóng

19009095
0869534736

Phòng khám ĐK Trung tâm

0263 3712 188

TYT Phường 1

0263 3710 186

TYT Phường 2

0263 3717  435

TYT xã Lộc Phát

0263 3864 882

TYT xã Lộc Tiến

0263 3860 107

TYT xã B’Lao

0263 3732 146

TYT xã Lộc Sơn

0263 3860 061

TYT xã Lộc Thanh

0263 3756 081

TYT xã Lộc Nga

0263 3869 113

TYT xã Lộc Châu

0263 3860 145

TYT xã Đambri

0263 3751 039

TYT xã Đại Lào

0263 3761 048

10

TTYT Đạ Huoai

Giám đốc: Lê Đức Thụ

0918 755 333

Đường dây nóng

19009095
0963361515

Trực cấp cứu

0263 3932 383

Phòng khám đa khoa khu vực Đạmri

0263 3876 963

TYT Thị trấn Đạmri

0263 3876 115

TYT xã Đạmri

0263 3876 965

TYT xã Phước Lộc

0263 3536 172

TYT xã Đoàn Kết

0263 3876 967

TYT xã Đạm Ploa

0263 3876 968

TYT xã Hà Lâm

0263 3876 970

TYT Thị trấn Mađaguôi

0263 3875 495

TYT xã Mađaguôi

0263 3874 653

TYT xã Đạ Tồn

0263 3875 090

TYT xã Đạ Oai

0263 3874 328

11

TTYT Đạ Tẻh

Giám đốc: BS Phạm Văn Thành

0902665464

Đường dây nóng

19009095
0963571515

Trực cấp cứu

0263 3880 355

TYT Thị trấn Đạ Tẻh

0263 3880 710

TYT xã An Nhơn

0263 3880 293

TYT xã Mỹ Đức

0263 3880 771

TYT xã Quốc Oai

0263 3880 054

TYT xã Đạ Lây

0263 3882 079

TYT xã Quảng Trị

0263 3880 723

TYT xã Hương Lâm

0263 3955 039

TYT xã Triệu Hải

0263 3880 655

TYT xã Hà Đông

0263 3880 768

TYT xã Đạ Kho

0263 3880 362

TYT xã Đạ Pal

0263 3976 034

12

TTYT Cát Tiên

Giám đốc: BS Trần Dương Ngọc

0918 229 249

Đường dây nóng

19009095
0963491515

Trực cấp cứu

0263 3884 015

TYT xã Quảng Ngãi

0263 3884 319

TYT xã Đức Phổ

0263 3884 687

TYT xã Tư Nghĩa

0263 3884 688

TYT Thị trấn Cát Tiên

0263 3884 683

TYT xã Mỹ Lâm

0263 3884 685

TYT xã Nam Ninh

0263 3884 686

TYT xã Đồng Nai Thượng

0263 3968 015

TYT xã Tiên Hoàng

0263 3884 681

PK ĐKKV Gia Viễn

0263 3884 164

PK ĐKKV Phước Cát 1

0263 3965 187

IV

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàn Mỹ Đà Lạt

Giám đốc: TS Nguyễn Xuân Vinh

0914 122 363

Đường dây nóng

19009095

Trực cấp cứu

0263 3510 878