Giới thiệu chung 
    Ty Y tế tỉnh Lâm Đồng (Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ngày nay) được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 14/2/1976 của UBND tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sáp nhập lực lượng Y tế của 03 đơn vị Tuyên Đức, Lâm Đồng (cũ) và thành phố Đà Lạt. (09.pdf)

    Tên cơ quan:

         - Tiếng việt: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

         - Tiếng Anh: Lam Dong Department of Heatlh

     Liên hệ:

                             - Địa chỉ: Số 36 Trần Phú - phường 4 - TP.Đà Lạt

                             - Điện thoại: (84).0633.533452

                             - Fax: (84).0633.827524
                             - Website: syt.lamdong.gov.vn 

                             - Email: syt@lamdong.gov.vnsytlamdong@moh.gov.vn
    Tổ chức cơ cấu ngành: