Hội thảo lấy ý kiến về việc thi hành Hiến pháp 1992 tại Lâm Hà, Bảo Lộc 

Thực hiện Kế hoạch số 427/KH-HĐND ngày 27/10/2011 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; trong hai ngày 11 và 14/11/2011, tại huyện Lâm Hà và Thành phố Bảo Lộc, Ban Tổ chức chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị cấp huyện về thi hành Hiến pháp năm 1992.

Hội thảo do đồng chí Hoàng Thị Thu Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực – chủ trì. Tham dự Hội thảo có các thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Thường trực cấp ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Lãnh đạo các đoàn thể, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ của 10 huyện và 2 thành phố.

Hội thảo đã diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi, nghiêm túc. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nhiệt tình đóng góp các ý kiến vào việc thi hành Hiến pháp 1992, trong đó, tập trung vào thảo luận những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Chương IX của Hiến pháp 1992 và các văn bản thể chế hóa các quy định của chương này như: Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân...; đồng thời đề xuất hướng khắc phục, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

Nhìn chung, các ý kiến tại Hội thảo đều thống nhất cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp 1992 là cần thiết trong điều kiện đất nước ta đã có nhiều thay đổi và bối cảnh quốc tế đang có những diễn biến to lớn, phức tạp và sâu sắc. Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng việc sửa đổi lần này cần phải nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là trong hoạt động giám sát, chất vấn, cơ chế kiểm tra sau giám sát nhằm thực thi có hiệu lực vai trò của Hội đồng nhân dân trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương.

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Hoàng Thị Thu Hồng ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, tổng hợp ý kiến đóng góp từ đại diện các địa phương để hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

                                                                                               Dương Thị Ngà

                                                                                      Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng