Họp Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25/2011/NĐ-CP 

Chiều ngày 23/10, tại Hà Nội, Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, đã tổ chức cuộc họp và cho ý kiến về Dự thảo. Dự và chủ trì cuộc họp có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải, Trưởng Ban soạn thảo cùng đại diện các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

 

 Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu tại cuộc họp

Theo đại diện Ban soạn thảo, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định 25) được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách tập trung sửa đổi, bổ sung kịp tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như đáp ứng kịp thời sự vận động của xã hội. Thêm vào đó, quá trình triển khai thi hành quy định về quản lý thuê bao di động tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP vừa qua cũng bộc lộ một số vướng mắc về cơ chế chính sách cần kịp thời tháo gỡ.

Những mục tiêu chính được đưa ra thảo luận bao gồm: Xác định danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường; Sửa đổi quy định về đăng ký, lưu giữ, sử dụng thông tin thuê bao; Sửa đổi Điều 22 trong Nghị định 25 về bảo đảm thực hiện giấy phép viễn thông; Sửa đổi một số điều về cấp giấy phép mạng dùng riêng, giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ; Bổ sung quy định về thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;… và nhiều nội dung quan trọng khác. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 25 sẽ sửa đổi, bổ sung 11 nội dung, bãi bỏ 1 nội dung. 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh và các nội dung cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra nhằm đảm bảo tính khoa học, hiệu quả khi triển khai trong thực tiễn. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhấn mạnh, Ban soạn thảo, Tổ biên tập trong quá trình xây dựng, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phải xuất phát từ thực tiễn, không trái hay chồng chéo với các văn bản QPPL có liên quan. Bên cạnh đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 25 phải giúp thị trường viễn thông nâng cao sức cạnh tranh lành mạnh, tạo cú hích cho sự phát triển lĩnh vực viễn thông, giảm tối đa ảnh hưởng đến người dùng.

 

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp và cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trao đổi để thống nhất các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

 Các tin cùng chuyên mục