Văn bản chỉ đạo điều hành An toàn An ninh thông tin

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 3770 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
305/STTTT-TTr 06/05/2020 Góp ý dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất nổ trên địa bản tỉnh Lâm Đồng
86/BC-STTTT 05/05/2020 Báo cáo kết quả xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương
294/STTTT-TTr 04/05/2020 về việc phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
279/STTTT-TTr 04/05/2020 Về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
275/BC-STTTT 23/04/2020 về việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáo tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020
267/STTTT-TTr 20/04/2020 Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND
67/BC-STTTT 14/04/2020 Báo cáo việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
57/BC-STTTT 01/04/2020 Báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại trong tháng 03, trọng tâm công tác tháng 04/2020
228/STTTT-TTBCXB 01/04/2020 Đề xuất phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Nha Trang tuyên truyền về tỉnh Lâm Đồng năm 2020
04/GM-STTTT 30/03/2020 Giấy mời làm việc về đề xuất hỗ trợ tuyên truyền của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Nha Trang
203/STTTT-BCVT 26/03/2020 Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
200/STTTT-BCVT 24/03/2020 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích
195/STTTT-BCVT 23/03/2020 Thẩm định danh mục tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với hệ thống truyền thanh không dây
189/STTTT-BCVT 20/03/2020 Đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
190/STTTT-BCVT 20/03/2020 Tuyên truyền về việc tạm dừng hoạt động một số dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19
48/BC-STTTT 20/03/2020 Báo cáo kết quả phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh, tư liệu Thành tựu bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam - năm 2019
183/STTTT-CNTT 19/03/2020
đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
179/STTTT-BCVT 19/03/2020 Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
173/STTTT-BCVT 18/03/2020 Phổ biến sử dụng các trạm đo mưa tự động chuyên dùng trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác PCTT&TKCN
174/STTTT-BCVT 18/03/2020 Triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT
176/STTTT-BCVT 18/03/2020 Lùi lần 2 thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49
172/STTTT-TTBCXB 17/03/2020 Đề xuất phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện ấn phẩm đối ngoại
169/STTTT-BCVT 17/03/2020 Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu Giảm nghèo bền vững năm 2020
Dự thảo 16/03/2020 Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lâm Đồng
159/STTTT-BCVT 13/03/2020 Báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về số liệu hạ tầng viễn thông thụ động và nội dung về chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng

Previous Page 1-25 Next Page