Skip navigation links
Tin tức Đại hội Đảng
Thực hiện NQ ĐH VIII

 Banner liên kết

Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng
Văn bản QPPL
Thủ tục hành chính
Pháp luật
Biểu mẫu TTHC
Thư viện download
quang cao
Thư điện tử
video
Quang cao
noimg Số lượt truy cập
sadfasSở TT & TT > Hướng tới Đại hội Đảng
Đảng bộ khối Dân chính Đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Dân chính Đảng lần thứ V, trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, xác định công tác phát triển đảng viên có vai trò hết sức quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng uỷ khối Dân chính Đảng tỉnh luôn quan tâm, chăm lo   công tác phát triển đảng viên. Nắm vững quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X “Chú trọng và tăng cường công tác phát triển đảng viên….Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lí tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ” nên trong Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị hàng năm, Đảng uỷ đều đặt ra chỉ tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên cụ thể, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo các Tổ chức cơ sở đảng quan tâm thực hiện, cấp uỷ 70 Tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, chủ động bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ quần chúng nâng cao niềm tin; tự mình khẳng định rõ ràng động cơ, lí tưởng và đảng, phân công đảng viên, các tổ chức đoàn thể theo dõi, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào đảng; nhiều cấp uỷ cơ sở duy trì tốt sinh hoạt Tổ trung kiên, Tổ cảm tình đảng nhằm tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, thử thách. Công tác thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị của người xin vào Đảng, lập hồ sơ thông qua chi bộ, cấp uỷ và trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính Đảng xét kết nạp được kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, toàn Đảng bộ khối Dân chính Đảng kết nạp được 515 đảng viên mới, tăng 57% so với nhiệm kỳ IV, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1895 đồng chí, vượt 47,14% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ Dân chính Đảng lần thứ V. Số đảng viên mới kết nạp là nữ: 226 đồng chí ( 43,9%), là đoàn viên thanh niên: 255 đồng chí (49,5%), sinh viên: 12 đồng chí. Về trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ: 120 đồng chí có trình độ trung cấp, cao đẳng (23,3%), 371 đồng chí có trình độ đại học, trên đại học (72,03%). Các đơn vị thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ qua đó là: Đảng bộ Sở Nông nghiệp - PTNT (trong 5 năm kết nạp 60 đảng viên mới); Đảng bộ Trường đại học Yersin (kết nạp 22 đảng viên); Đảng bộ Sở Tư pháp (kết nạp 20 đảng viên); Đảng bộ Sở Lao động – TBXH (kết nạp 18 đảng viên) Đảng bộ Trường Cao đẳng sư phạm (kết nạp 16 đảng viên); Đảng bộ Sở Công Thương (kết nạp 17 đảng viên); Đảng bộ Cục Thuế (kết nạp 14 đảng viên); Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ (kết nạp 12 đảng viên)…… 

Từ thực tiễn chỉ đạo thực hiện công tác kết nạp đảng viên, Đảng uỷ Dân chính Đảng rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

Một là, các Tổ chức cơ sở Đảng cần nhận thức đúng đắn về sự cần thiết, cấp bách của công tác phát triển đảng viên, phải chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên cho cả nhiệm kỳ và cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch hàng năm, xác định chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua, nhất là thi đua thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị, vừa để xây dựng phong trào, vừa giao nhiệm vụ để qua thực tiễn rèn luyện, thử thách quần chúng và đoàn viên, hội viên. Từ kết quả phấn đấu, các đoàn thể lựa chọn những quần chúng ưu tú có nhiều thành tích trong công tác, xây dựng phong trào; có phẩm chất đạo đức tốt để giới thiệu với cấp uỷ, chi bộ đưa vào quy hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên cho cả nhiệm kỳ.  

Hai là, xây dựng các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là cơ sở để làm tốt công tác phát triển đảng viên. Đây là điều kiện cơ bản đảm bảo cho việc giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, mặt khác đảng viên phải thật sự tiên phong gương mẫu, có đạo đức trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư mới đủ khả năng, uy tín để lựa chọn, bồi dưỡng và giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng. Đồng thời cấp uỷ cơ sở phải tăng cường lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội tham gia xây dựng Đảng và tạo nguồn kết nạp đảng viên. 

Ba là, coi trọng việc bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên sau kết nạp: Các cấp uỷ thực hiện tốt công tác quản lí, phân công nhiệm vụ cho đảng viên dự bị để tiếp tục rèn luyện, thử thách trong thực tiễn. Đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ được tham gia học lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới nhằm nâng cao nhận thức lí luận, hiểu sâu và nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đa số đảng viên sau kết nạp đều cố gắng rèn luyện, có lập trường tư tưởng vững vàng, tích cực học tập để nâng cao trình độ, giữ gìn tư cách đảng viên, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, được bố trí giữ các cương vị lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị.  Trong nhiệm kỳ V, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính Đảng đã chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cho 541 đồng chí. 

Thứ tư là, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính Đảng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác kết nạp đảng viên. Hàng năm đều tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới, trong cả nhiệm kỳ đã tổ chức được 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.327 quần chúng ưu tú, 06 lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho 590 đảng viên mới. Đảng uỷ tích cực giúp đỡ cơ sở trong thẩm tra, xác minh, kết luận lịch sử chính trị của đảng viên, cán bộ công chức và người xin vào Đảng; thường xuyên hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng kế hoạch, đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục và nắm chắc tình hình phát triển đảng viên của cơ sở; đối với những đơn vị có nguồn mà không quan tâm phát triển, Ban Thường vụ Đảng uỷ kiểm tra, nhắc nhở, cuối năm đưa nhiệm vụ phát triển đảng viên gắn với tiêu chí đánh giá chất lượng Tổ chức cơ sở Đảng.
Các tin tức khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.

 .

Festival nam 2013
Festival

 Quảng cáo

Quang Cao
TRANG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
© 2009 Bản quyền thuộc Sở Thông tin & Truyền thông - tỉnh Lâm Đồng
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam