Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Cơ cấu tổ chức
Tổ chức hành chínhExpand Tổ chức hành chính
Chi cục Bảo vệ Môi trường
Các đơn vị sự nghiệp
Thủ tục hành chính
Công khai TTHC cấp tỉnh
Công khai TTHC cấp huyện
Công khai TTHC cấp xã
Tra cứu hồ sơExpand Tra cứu hồ sơ
Góp ý thủ tục hành chínhExpand Góp ý thủ tục hành chính
Kho dữ liệu số
Đất đaiExpand Đất đai
Khoáng sảnExpand Khoáng sản
Môi trường
Nước - Khí tượng, thủy văn
Đo đạc Bản đồExpand Đo đạc Bản đồ
Thanh tra - Khiếu nại
Thông tin cần biết
Danh bạ TNMTExpand Danh bạ TNMT
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Công khai ngân sách
Trao đổi TT Truyền thông
Mẫu phiếu đề nghị cung cấp thông tin truyền thông
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản môi trường

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 253 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2472/UBND-LN 26/04/2018 về việc ngừng thực hiện quy định tạm thời về san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
1562/UBND-NC 22/03/2018 Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa
10/2018/TT-BTC 30/01/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
50/2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
77/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
48/2017/QĐ-UBND 15/12/2017 Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm đồng
47/2017/QĐ-UBND 08/12/2017 Quyết định ban hành Quy định bảo tồn, quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt
2513/QĐ-UBND 17/11/2017 Công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2571/QĐ-BTNMT 20/10/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
34/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
33/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sữa đổi, bổ dung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai sữa đổi, bổ dung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai
3888/BTNMT-ĐCKS 31/07/2017 Hướng dẫn công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
1604/QĐ-UBND 20/07/2017 Quyết định về việc thu hồi một số quyếtđịnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
47/2017/NQ-HĐ-ND 12/07/2017 Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng
1498/QĐ-UBND 06/07/2017 Ban hành quy định tạm thời về san gạt, cài tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1468/QĐ-UBND 04/07/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Lâm Đồng
3825/KH-UBND 19/06/2017 Kế hoạch về việ thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh LÂm Đồng
08/2017/TT-BXD 16/05/2017 Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
1048/QĐ-UBND 16/05/2017 Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua địch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban. ngahnh2 cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
35/2017/QĐ-UBND 03/05/2017 Ban hành quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẽ trên địa bàn đô thị Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
31/2017/QD-UBND 03/05/2017 Ban hành quy định lộ giới và các chỉ tiêu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
28/2017/QĐ-UBND 24/04/2017 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng
26/2017/QĐ-UBND 24/04/2017 Ban hành bảng hệ số điều chính giá các loại đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
29/2017/QĐ-UBND 24/04/2017 Ban hành bảng hệ số điều chính giá các loại đất năm 2017 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Tài liệu tuyên truyền Ngày Đất ngập nước thế giới 02/02 năm 2018 với chủ đề: " Đất ngập nước giúp đô thị phát triển bền vững trong tương lai" (wetlands for a sustainable urban future)
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
Hỗ trợ doanh nghiệp
Cụm thi đua số VI - Sở TNMT các tỉnh Tây nguyên
Góp ý văn bản quy phạm
Chương trình tập huấn luật đất đai
Tài liệu tuyên truyền pháp luật về đất đai
Đất đồng bào dân tộc
Giá Đất
Đoàn thanh niên
Download
Giới thiệu website
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ:  Lầu 3 khu Hành chính tập trung, Số 36 Trần Phú - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Trưởng Ban biên tập : Ông Huỳnh Ngọc Hải - Giám Đốc Sở
Điện thoại: (0263) 3824144 - Fax: (0263) 3834589- Email: stnmt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stnmt.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này