Tin nổi bật

Thực hiện Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 5729/BNV-CCHC ngày 19/11/2019 về việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019; Ngày 06/12/2019, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019
Thực hiện Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng năm 2019; Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 12/4/2019 của Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

Nhằm đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; ngày 22/3/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Chương trình công tác số 34-CTr/BCĐ ngày 01/3/2019; Kế hoạch số 39-KH/BCĐ ngày 08/7/2019 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh về kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 và Thông báo số 22-TB/BCĐ ngày 21/9/2018 của Ban chỉ đạo về phân công trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Lâm Đồng

Ngày 05/11/2019 tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra lễ công bố  các Quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ; Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Đến dự buổi lễ công bố có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo và CBCC các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Thanh tra tỉnh.

Ngày 02/11/2019, tại thành phố Đà Lạt, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng Sơ cấp văn thư, lưu trữ đợt 2 năm 2019”.

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Công chức trẻ với Cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019 . Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức (CCVC) trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC ; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ CCVC trẻ trong hưởng ứng phong trào 3 trách nhiệm của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động .

Sáng ngày 07/10/2019, Công đoàn Cơ sở Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, UBMTTQ Việt Nam xã Phú Hội bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Kơ Să K’Jêr tại thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Các tin khác
Trang sau >>