Tập huấn Điều tra xã hội học xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 

Thực hiện Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 5729/BNV-CCHC ngày 19/11/2019 về việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019; Ngày 06/12/2019, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019.

(Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng)

Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ CCHC và các đơn vị liên quan đã đánh giá kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. Qua đó, nêu ra một số lưu ý trong việc triển khai điều tra XHH lần này như: Mẫu phiếu điều tra, đối tượng điều tra, cách tiếp xúc với các đối tượng được điều tra, hướng dẫn cách trả lời phiếu điều tra và xử lý khi có sai sót trong điều tra… Kết quả điều tra xã hội học lần này cũng là một trong những tiêu chí để chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2019, vì vậy các cơ quan, địa phương cần thực hiện một cách khách quan, đánh giá đúng mức độ thực hiện nhiệm vụ CCHC tại địa phương.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, tham dự có lãnh đạo Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Chuyên viên phòng CCHC; Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và các Điều tra viên của Bưu điện. Qua trao đổi một số nội dung trong việc triển khai thực hiện điều tra, đại diện Sở Nội vụ cũng đưa ra một số lưu ý như: Về đối tượng điều tra lần này gồm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo, Trưởng phòng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; vì vậy, Bưu điện tỉnh cần tập huấn kỹ cho các Điều tra viên khi liên hệ làm việc và hướng dẫn cách trả lời phiếu điều tra. Các biểu mẫu cũng cần lưu ý do có cả phiếu điều tra đánh giá điều tra cho các Bộ, ngành và UBND tỉnh. Kết thúc Hội nghị, Sở Nội vụ và Bưu điện tỉnh đã thống nhất các nội dung thực hiện để công tác điều tra hiệu quả, khách quan và đúng quy định./.

                                                                     Tin từ: Tuấn Anh

 Các tin khác