Khai mạc kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 

Ngày 09/01/2020 tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Dự lễ khai mạc có đồng chí Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Trương Văn Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ Ủy viên thường trực Hội đồng; các thành viên Hội đồng, Ban giám sát, Ban coi thi và các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng.

Tổng số thí sinh tham dự là 731 trong đó 335 Giáo viên Mầm non, 256 Giáo viên Tiểu học 140 Giáo viên THCS trên địa bàn toàn tỉnh đủ điều kiện tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II

Kỳ thi chính thức diễn ra trong 04 ngày: ngày 09, 10, 11 và 12/01/2020  bao gồm các môn thi: Kiến thức chung; môn chuyên  ngành, tin học và môn ngoại ngữ. Tất cả các môn đều được thi bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính; thời gian cho mỗi môn thi là 45 phút, riêng các thí sinh thi thăng hạng chức danh từ hạng IV lên hạng III sẽ làm bài môn kiến thức chung trong vòng 30 phút. 

 

Phát biểu khai mạc kỳ thi ông Phan Văn Đa, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 nhấn mạnh: Kỳ thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh thể hiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết của mình để được thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cao hơn, có điều kiện tiếp tục nghiên cứu, học tập và phát triển; đồng thời, cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

 Đây là kỳ thi đầu tiên theo quy định mới của Bộ Nội vụ, vì vậy, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đồng chí Phó chủ tịch UBND yêu cầu: Đối với Ban coi thi, Ban giám sát thi và các tổ giúp việc khác của Hội đồng thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đúng quy chế thi; phối hợp công an, bảo vệ tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh khu vực thi, trong thời gian diễn ra kỳ thi, xây dựng phương án bảo vệ ngân hàng câu hỏi và bài thi để kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, chất lượng và đạt kết quả tốt đồng thời yêu cầu các thí sinh thực hiện nghiêm túc về thời gian, đúng quy chế thi, chấp hành mọi quy định của Ban coi thi.


Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi

                                 Tin từ: Quỳnh Trâm

 Các tin khác