Khai giảng lớp “Bồi dưỡng sơ cấp Văn thư - Lưu trữ đợt 2 năm 2019” 

Ngày 02/11/2019, tại thành phố Đà Lạt, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng Sơ cấp văn thư, lưu trữ đợt 2 năm 2019”.

Tham dự buổi Lễ có ông Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; bà Nguyễn Thị Hằng - Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cơ sở II, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, cùng hơn 70 học viên là công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.


(Ông Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Lễ khai giảng)

Trong thời gian diễn ra khóa học, các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt, trao đổi, thảo luận 18 chuyên đề (165 tiết) liên quan đến hệ thống văn bản quản lý nhà nước quy định về công tác văn thư, lưu trữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản; nghiệp vụ văn thư; nghiệp vụ lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư, lưu trữ. Theo kế hoạch chương trình bồi dưỡng kéo dài từ ngày 02/11 đến ngày 18/01/2019.

(Các học viên tham dự Lễ khai giảng)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đàm Minh Tuấn, PGĐ Sở Nội vụ nêu rõ: Xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có tính chất quyết định đến sự thành công của công tác cải cách hành chính, trong đó có nội dung và kỹ năng về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Công tác văn thư, lưu trữ là nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác lãnh đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, do đó việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ là nhiệm vụ thường xuyên. Giúp cho học viên nâng cao kiến thức nghiệp vụ, cập nhật các quy định, hướng dẫn hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ. Mặt khác, nhằm để chuẩn hóa chuyên môn, chức danh nghề nghiệp, mã số ngạch của công chức, viên chức đang làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại cũng như trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước và thúc đẩy nhanh chóng công cuộc cải cách hành chính hiện nay./. 

                                                      Tin từ: Thế Phong

 Các tin khác