HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGÀNH NỘI VỤ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGÀNH NỘI VỤ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Chiều ngày 15/01/2020 tại Hội trường sở, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Văn Hòa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ (chủ trì Hội nghị); các đồng chí Phó Giám đốc sở; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, phó và một số chuyên viên Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quyết, Phó giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; theo báo cáo đánh giá, nhìn chung trong năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Các đại biểu tham dự nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết của Sở Nội vụ, đồng thời có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, trách nhiệm đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị với các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020 của Sở Nội vụ nói chung và ngành Nội vụ tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Văn Hòa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ những kết quả nổi bật, nhưng tồn tại, hạn chế cơ bản của năm 2019. Đồng chí Trương Văn Hòa đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành nội vụ tỉnh Lâm Đồng trong năm qua. Đồng thời quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức của ngành với tinh thần “tích cực, chủ động, đảm bảo kỷ cương, hiệu quả” thực hiện hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2020.

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ cũng đã tổ chức tuyên dương, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2019.


                 Tin từ: Công Thành

 Các tin khác