Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng 

Ngày 11/01/2020, tại Hội trường UBND huyện Đạ Huoai, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng cho 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. Về phía địa phương có đại diện Thường trực Huyện ủy; thường trực HĐND, Chủ tịch: UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và các phòng: Nội vụ, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế-Hạ tầng, Tư pháp, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn: Nam Ninh, Mỹ Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi thuộc huyện Cát Tiên; Hương Lâm, Đạ Lây, Hà Đông, Mỹ Đức thuộc huyện Đạ Tẻh và xã Đạ M'ri, thị trấn Đạ M'ri thuộc huyện Đạ Huoai.

Thay mặt Sở Nội vụ, đồng chí Trần Hồng Quyết, Phó giám đốc Sở Nội vụ thông qua Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai một số nội dung Kế hoạch số 8477/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14. Đại diện lãnh đạo các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên phát biểu, trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

Toàn cảnh Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14

Kết luận Hội nghị, đồng chí đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng yêu cầu sau Hội nghị triển khai này, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung, bám sát nội dung công việc trong Kế hoạch số 8477/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cơ quan thông tin, truyền thông tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh để nhân dân, cán bộ của các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và các đơn vị hành chính cấp xã liên quan nắm rõ, hiểu sâu về nội dung sắp xếp nhằm tạo sự đoàn kết, đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và CBCC.

Hai là: Các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên khẩn trương triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ CBCC khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; thu hồi con dấu cũ; chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với CBCC và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Bố trí, sắp xếp trụ sở, trang thiết bị làm việc phù hợp; thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các đơn vị thực hiện sắp xếp về đơn vị hành chính mới; đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; đảm bảo các đơn vị đi vào hoạt động ổn định từ 0 giờ ngày 01/3/2020.

Ba là: Trong quá trình triển khai, thực hiện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở những đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp phải đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu quả; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp …đóng trên địa bàn.

Bốn là: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Năm là: Các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương trong việc thanh quyết toán ngân sách, phân bổ sử dụng ngân sách, quản lý tài sản; rà soát lại các quy hoạch xây dựng ở đơn vị hành chính mới; rà soát điều chỉnh nội dung phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý đất đai ở đơn vị hành chính mới; rà soát điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2020; chuyển đổi giấy tờ hành chính; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với địa phương thực hiện bố trí, sắp xếp viên chức ngành giáo dục, y tế khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để đảm bảo tiến độ, chất lượng./.

                                         Tin từ: Văn Đồng

 Các tin khác